Hasan startade Protesline 2019, med lång erfarenhet som tandtekniker bakom sig. Han kom till Sverige från Bosnien i början av 1990-talet, som utbildad tandtekniker. Hasan har arbetat med proteser hela sitt arbetsliv och de senaste 17 åren i Norrköping. Tjänster hos Protesline – protes, bettskenor, KBF-broar, snarkskenor, sportskydd.

Mobil: 0704085683.

E-post: info@protesline.se

Tjänster hos Protesline


protes

bettskenor

KBF-broar

Snarkskenor

sportskydd